دوره ذن فصل اول

توضیحات متنی فایل های ضمیمه

ذن

نسل ذن -بازگشت به گذشته

چراغ اینده

عرض سلام وادب و احترام خدمت همراهان ارزشمندم امیدوارم هرکجای جهان که متن من رو میخوانید در اوج تعادل وتناسب به سر ببرید.

تمام سعی ام راکردم که با صداقت با شما صحبت کنم و خوش به حال کسانی که همه چیز آدم را بدانند و دوست داشته باشند و بد به حال کسانی که فقط یک قسمت از یک آدم راببینند-صورت یک آدمی را ببینند وصرفا به خاطر صورت دوست داشته باشند

هرکسی که همه چیز تورا فهمید و با تمام وجود تورا دوست داشت قابل احترام هست وهرکسی که فقط صورت تورا دید و تورو دوست داشت اون همان هیجان است

بیاید کاری کنیم که دراوج تعادل به سر ببریم بیاید کاری کنیم که باتمامیت خودمان ارتباط برقرار کنیم نه با صرفا توانایی خودمان.

بیاید باورکنیم یک بار دیگرکه نقشه همان سرزمین نیست بیاید باور کنیم تمام کسانی که به آنها القاب علمی میدهند میتوانند فقط یک لقب باشند.

بیاید یک بار دیگر معنا و مفهوم (نقشه همان سرزمین نیست)را درک بکنیم .

_چه بسا عکسهای زیبایی که میبینید و بعد خود فرد را میبینید یک چیز دیگر است این یعنی نقشه همان سرزمین نیست

چه بسا عنوانها و القاب هایی از افراد میشنوید و وقتی بهشون نزدیک میشید میبینید ک چیز دیگر است این یعنی نقشه همان سرزمین نیست

بیاید یک کاری بکنیم (مگر آشتی کردن با خود چه قدر کار سختی است)

مگر آشتی کردن با خودمان چقدر میتواند مشکل داشته باشه که ما این را انتخاب کنیم

بیایید یک بار دیگرمعنا و مفهوم تمامیت را با خودمان مرور کنیم تمامیت یعنی من پذیرفتم هرآنچه که هستی-هرآنچه که هستم-هرآنچه که بودی _هرآنچهه که خواهی شد.

تو در جهان هستی در معرض بازتاب قرار گرفتی بازتاب معنا ومفهوم بسیار بزرگی دارد تو انعکاس میشوی-تو قوی میشوی-تو قدرتمند میشی.

و تو باید بدانی –خدا فقط هدفش ثروتمند کردن تو بود.

اگر امروز ثروت تو در صورتت هست یادت باشد در 45سالگی عجیب حالت بد خواهد شد.

اگر ثروت تو در سیرت تو و سیرت توبا صورت تو و صورت تو با عملکرد تو و از همه مهمتر عملکرد تو با رویای تو در یک مسیر باشد ، تو روز به روز سنت که بالاتر میرود صورتت-سیرتت-عملکردت-رویات –نه فقط حال خودت رو خوب میکند بلکه حال جهان هستی رو هم خوب خواهد کرد.

پس یادت باشد صورتی که به سیرت وصل نشود و سیرتی که به عملکرد وصل نشود وعملکردی که رویای بزرگی نداشته باشد ،هرروزخدا حال بد و احوال بد بهت اضافه میکند.

کسی که روی صورت سرمایه گذاری میکند باید بداند سرمایه گذاری روی صورت سرعت رشد رو پایین می آورد پس کار بزرگی انجام بده روی رویاهات سرمایه گذاری کن تا عملکردت بهتر شود روی عملکردت متمرکز شو تا سیرتت بهتر شود و روی سیرتت کار کن تا صورتت بهتر شود.

اینها آن چیزهایی هستند که حال تورا عالی خواهد کرد اما اگر فقط  روی یکی از اینها متمرکز بشی مخصوصا در سطوح پایین تر یعنی فقط روی صورتت یا حتی اگر روی سیرت متمرکز شوی این یک افت است. روی سیرت متمرکز شدن هم یک عادته و هم یک افت است.

از اینکه عادت میکنی فقط ادم خوبی باشی جهان فقط به آدم خوب نیاز ندارد ، جهان به آدم خوبی که رویای خوبی داره نیاز دارد ، از این لحاظ که به ادم خوب خالی نیاز ندارد به آدم خوب که رویای بزرگی دارد نیاز دارد .

عادت میکنی فقط کارهای خوب انجام بدی که فقط خدا تورو دوست داشته باشد غافل از اینکه قرار است کاری کنی اول آدم های جهان هستی تورو دوست داشته باشند چرا که رضایت خدا در رضایت خلق اوست.

نسل ذن چیست ؟ ذن در یک تعریف اساسی داره تلاش میکند که فقط بگوید بین معنویت و مادیت هیچ دیواری وجود ندارد. ذن دارد تلاش میکند که بگوید اگر وضع مالی ات خوب است باید وضع معنوی ات هم خوب باشد و اگر وضع معنوی خوب است وضع مالی هم خوب باید باشد.

ذن دارد تلاش میکند که بگوید اگر میخواهی درآمد خوبی داشته باشی اگر چشم انداز خوبی نداشته باشی شما نقشتان را در جهان هستی خوب بازی نکرده اید.

بزرگترین چشم انداز تو در جهان هستی چیست ؟

قراره در جهان هستی چه چیزی اضافه کنی ؟

جهان شدیدا گرسنه است، جهان نیاز به خوراک دارد و خوراک تو برای جهان چیست ؟

بگرد بشنو دریافت کن، تو چه خوراکی به جهان میدهی تا آرام شود، جهان منتظر دست های من و تو است. خوراک من بر جهان هستی این است که هر روز روی خودم، دوستانم و همراهانم کار میکنم.

رهبر، رهبر تربیت میکند، رهبر وابسته تربیت نمیکند. کسانی که آدم هارا به خودشان وابسته میکنند، نه معلم اند، نه مدرس اند و نه رهبر اند. فقط و فقط شبیه داستانی که در کتاب دهه شصت موجود است، داستان کلاغ و روباه که میگوید چه سری، چه دمی، عجب پایی هر شخصی این تفکر را دارد فقط منتظر است تورا ترغیب کند تا پنیر از دهنت بی افتد و پنیر را بردارد و برود.

یک رهبر روباه نیست، دنبال پنیر تو نیست. یک رهبر یک پرنده دریایی است. پرنده مهاجر که اگر در یک تیم صد نفره یکی از آنها آسیب ببیند، سه تا چند نفر به احترام آن یک نفر متوقف میشند و به آن شخص کمک میکنند تا حال آن شخص خوب شود.

 

پس حال خوب جهان توسط رهبران خوب میشود. چون رهبران خودخواه نیستند و دگرخواه هستند. رهبران در هر تصمیمی که میگیرند تفکر ذن دارند. حال من اگر خوب بشود، من به نتیجه رسیده ام. اثر این نتیجه قرار است در جهان هستی چه بشود ؟

پس ذن به دنبال اثر گذاری است و میگوید فقط دنبال نتیجه نباش

بجای آن بگویید اثر نتیجه در زندگی من چیست ؟

اگر در گذر زمان آرام آرام احساس میکنی که متوسل میشوی بدان که از بعد معنوی عقب مانده ای چرا که دلیل ذن بر این اساس است که هر شخصی متوسل بدون رو انتخاب کند. سرگردان بودن را انتخاب کند. چون نه ضعیف است و نه قوی

متوسط بودن بدتر از ضعیف بودن است، چرا که ضعیف بودن تکلیفش را مشخص است. متوسط بودن هم استعداد بزرگ شدن دارد و هم استعداد کوچک شدن. اما چون تکلیفش نامشخص است حال بدی دارد. پس تکلیف خودت را مشخص کن.

 

نسل ذن بازگشت به گذشته یا چراغ آینده

خوبست که بدانی اشخاصی به نام استیو جابز و ایلان ماسک، این ها همه کارآفرینان و جنگجویان نسل ذن هستند. دیدگاهشان این است که چه محصولی به جهان اضافه کنیم که حال جهان خوب بشود.

تو چه چیزی داری که حال جهان را خوب کند، اگر تو یک خیاط هستی تکلیفت را مشخص کن که با خیاطی چگونه میخواهی برای حال خوب جهان تصمیم بگیری.

میخواهم به تو بگویم که یا در تیم یک رهبر قرار بگیر که به استناد تو حال جهان را خوب کند، یا بقول قهرمان فیلم رستگاری در شائوشنگ یا زود زندگی کن و یا زود بمیر ! این همان چیزی است که زندگی تورا متحول خواهد کرد.

 

ذن بازگشت دوباره انسان به شرق است. فلسفه پیداش بشریت بر این اساس بود که بروی توانایی این قدر تاکید نکند و روی تمامیت خودت کار کنی.

برگردیم به هزاران سال پیش که انسان چیزی به نام افسردگی و استرس نداشت. چون زندگی پدران ما بر اساس تئوری جنگ و گریز بود. انسان وقتی به این نتیجه رسید که طبیعت را پایمان کند، نمیدانست که دارد طبیعت خودش را پایمان میکند. انسان حق دارد رشد کند

رسد آدمی بجای که به جز خدا نبیند

بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت

انسان حق دارد رشد کند، اما حق نداشت در زیر این رشد طبیعت را از بین ببرد. وقتی طبیعت از بین برود، طبیعت انسان از بین خواهد رفت.

در اشعار مولانا، اشاره به پرگار دایره مهم است. وقتی دایره را میبینی به این فکر کنید که دایره یک مسئله هسته ای دارد. حتی ما در nlp بحث گریز از مرکز و جذب به مرکز داریم که در متاپروگرم ها است.

بعضی ها جذب به مرکز و بعضی از گریز از مرکز هستند. متاپروگرم ها برنامه هایی هستند که به طور کلی تورا کنترل میکنند و دست خودت نیست. بطوریکه از پدر و مادر ویا از محل و جامعه ای که بوده ای به تو رسیده است.

Nlp اجازه ندارد بگوید که از ژنتیک و یا وراثت است ولی هست. برنامه هایی هستند که مارا کنترل میکنند.

اینکه درس بگیری، فرار کنی تا بجایی برسی ویا قرار میگیری درجایی تا بسازی.

در تفکر بالانس محور، گاهی گریز از مرکز خوب است و گاهی جذب مرکز، در هر جفت اینها، افراطی بودن و تفریطی بودن خوب نیست. گاهی لازم است رنج ببینی و فرار کنی تا به گنج برسی. وقتی در گنج هستی رنج پیدا کنی، چون در این زمان است که به تعادل خود اضافه میکنی.

فلسفه بودا چیست؟

بودا شاهزاده بود که پدرش تصمیم گرفته بود که این آدم از قصر بیرون نرود. بعد از چندین سال نمیخواست زجر و غم را ببیند. اما یک روز اتفاقی به پیش پدرش میرود و میگوید میخواهم بیرون بروم تا بیرون را ببینم. پدرش به وزیر میگوید، پسرم را مکان های ببر که فقیر نبیند و فکر کند همه در خوشی و شادی زندگی میکنند. اما پسر برعکس، آدم بدبخت میبیند و وقتی که به کاخ برمیگردد و به پدرش میگوید که به تو به من گفته ای که بدبختی وجود ندارد، پس چرا هستند ؟

از آن روز تاج و تخت پدر را رها میکند و فقیر نشینی را انتخاب میکند.

رنج و زجر، سرآغاز انفجار یک انسان است. انسان زمانی انسان میشود که زجر را دریافت کند. انفجار حاصل یک آتش گرفتگی است، انفجار حاصل ترکیدن است.

اگر رنج بکشی ناخواسته برای تو گنجی بدست خواهد آمد. برای همین است که برخی از آدم ها، همان شخصی که هستند، بقدری خودشیفته هستند که در انتهای حماقت زندگی میکنند. اما همان حماقت را جسارت و شهامت می داند.

 

پادشاه کوچک بر اساس چهار مسئله است، رابطه با روح، روان، طبیعت و جامعه. این پادشاهی کوچک تخت و بنا را بر اساس چهار مسئله بتواند در تعادل باشد و بین این ها جدایی وجود ندارد.

اگر حال ما بد باشد و به طبیعت بریم، حال مان خوب می شود ؟ خیر زیرا حال طبیعت را هم خراب میکنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول فایل صوتی

دوره ذن فصل دوم و سوم

توضیحات متنی فایل های ضمیمه

چهار مسئله پادشاه کوچک :

تخت  اول پادشاه کوچک طبیعت است.

 طبیعت به تو نور و عشق میدهد منظره خیلی قشنگ نشان میدهد ولی اگر از تو چیزارزشمندی نگیرد چیز ارزشمندی را به تو  نمیدهد طبیعت کارش را انجام می‌دهد ولی شامل حال تو نمی‌شود.

وقتی به طبیعت نگاه می‌کنی  بگو امروز تصمیم گرفتی عوض بشی پس به تغییر سلامی دوباره بده در ادبیات غنی می‌گویند موفقیت اتفاقی نیست

اگر امروز تصمیم گرفتی اعتماد به نفست را بالا ببری پس به اعتماد به نفس سلامی دوباره بده.

اگر میخواهی پادشاه کوچک باشی تو مرکز پرگار خردی باید نگاه کنی چه میکنی.

در فلسفه شرق پادشاه کوچک چهار تخت دارد

خاصیت طبیعت وزیدن است خاصیت تو برای گرفتن آماده نیست، ابروبادمه خورشید و فلک درکارند اگر تونمیگیری فرکانس در آن مدار نیست.

وقتی کارت به گره میخورد میگویی برم کارکنم حالم خوب میشود ولی باید  از کارکردن دست بکشی و به طبیعت عشق بدی.

اولین راه جذب ثروت دیدن ثروت رایگان است. ثروت‌های رایگان گرایش به طبیعت یعنی تو باید برگ رو ببینی، توبایدازطلوع خورشید یادبگیری لذت ببری،تو باید از دیدن غروب لذت ببری،بایدنگاه کنی از تاریکی به فکر فرو بری.وقتی درختی را می‌بینی که خودت کاشته‌ای و روز به روز بزرگترشده لذت ببری.

پادشاه کوچک اول با طبیعت تبادل میکند هرچیزی به طبیعت اضافه میکنی که برای طبیعت نیست طبعات در ذهن پادشاه(انسان)  ایجاد میکند.

وقتی به طبیعت چیزهایی رو میریزی که نباید بریزی،توشاید دستاورد و نتیجه داشته باشی ولی حال خوب نخواهی داشت.

  غربی‌ها 300سال اشتباه خودشان را میگویند: انسان در مقابل طبیعت بود نه در کنار طبیعت. پس تو به عنوان پادشاه کوچک باید کاری بکنی تا رابطه‌ات با طبیعت درست شود، هر آن چیزی که به طبیعت بدهی به تو برمی‌گرداند.

قسمت فکرتان باید درست شود،باید با احساس بیان شود

هرآن چیزی که به کلمه انجام می‌شود خود به خود تصویر ذهنی ایجاد کند.

اولین توصیه شمس تبریزی به مولانا که میگوید خدا آن چیزی است که وقتی اسمش را به زبان جاری میسازی. ببینی چه تصویری دریافت میکنی (من به طبیعت سلامی دوباره میدهم من بازم،من آماده دریافتم،به هارمونی رنگ درخت دقت کن که کدام قهوه ای با سبز درکنار هم مفهوم پیدا میکند.

 

تخت  دوم پادشاه کوچک جامعه است.

اگر رابطه با طبیعت را متحول کنی،رابطه ات با جامعه متحول خواهد شد،جامعه زمانی متحول خواهد شد که خودتان را بخشی از جامعه بدانید و بدانید تا حال دیگران خوب نباشد حال شما هم خوب نخواهد شد.

آنچه برای نوع بشر و جهان رخ میدهد ،درنظربگیرید  نقش خودتان را در این نظر آشکار کنید، برای بشریت در جهان چه اتفاقی بیفتد .

نوع بشر چه چیزی را میخواهد داشته باشد.

اینکه انسان‌ها در صلح و آرامش باشند حق انتخاب دارند .

در قید و بند چیزی نباشید و راه برگشت وجود داشته باشد.

احترام،امیدواری،عزت ،احترام .

تصور کنید برای جهان چه چیزی میخواهید نقش شما چیست؟نقش من این است که معلمی باشم تا انسان‌ها خودشان را کشف کنند نقش تو برای جهان چه تاثیری ایجاد می‌کند.

همه ما باید درکنار یکدیگر باشیم نه تافته جدا بافته که از یکدیگر جدا باشیم تمام قوانینی که در جهان وجود دارند به نفع سیستم حاکم  طراحی شده است به نفع بشر طراحی نشده است ژاپن کشوری است که فاکتورهای انسانی بالاترین چیزی است که به آن اهمیت میدهند و برای همین است که علم ارگونومی که رابطه انسان با صنعت است مفهوم گسترده‌ای دارد.

 

 تخت سوم پادشاه کوچک روح است  درهرآدمی فراتر از فیزیک را نگاه کنید آن وقت خواهید دید دنیای عجیبی میشود.یعنی وقتی به یک آدم نگاه می‌کنید سعی کنید جوری نگاه کنید که فقط به خودش خلاصه نمی‌شود به چیزی بزرگتر وصل است

تخت چهارم پادشاه کوچک روان است.

باید با کهن الگوها،طرح واره ها, فاکتورهای مهم اسطوره‌ها ارتباط برقرار کنی

(ما قربانی کسانی می‌شویم که بیش از ما درآن سرزمین زندگی کردند)

اگر یک روزی در فرهنگ ها کلمه خسته وجود نداشت ،آدمها هیچ وقت خسته نمی‌شدند پس دقت کنید همچنان که روی منفی کهن الگوها وجود دارد روی مثبت هم وجود دارد.

از یونگ می‌پرسند اسطوره ها چه تاثیری بر زندگی تاثیر دارند؟

میگوید

 1-بدونید که آنها هستند.

 2- اگر اونها توانستند شماهم می‌توانید

به استناد اسطوره‌ها جامعه را درمان کنید   

 

اسطوره‌ها یعنی افسانه (واقعی ها یا غیر واقعی ها)

شما باید بدانید خرد حاکم درهر جامعه‌ای که شما زندگی میکنید موجب اسطوره سازی شده است پس اگر به  این خرد،متصل شوی اتفاقات جالبی می‌افتد.

 

آنچه برای نوع بشر و جهان رخ میدهد ،درنظربگیرید  نقش خودتان را در این نظر آشکار کنید، برای بشریت در جهان چه اتفاقی بیفتد .

نوع بشر چه چیزی را میخواهد داشته باشد.

اینکه انسان‌ها در صلح و آرامش باشند حق انتخاب دارند .

در قید و بند چیزی نباشید و راه برگشت وجود داشته باشد.

احترام،امیدواری،عزت ،احترام .

تصور کنید برای جهان چه چیزی میخواهید نقش شما چیست؟نقش من این است که معلمی باشم تا انسان‌ها خودشان را کشف کنند نقش تو برای جهان چه تاثیری ایجاد می‌کند.

همه ما باید درکنار یکدیگر باشیم نه تافته جدا بافته که از یکدیگر جدا باشیم تمام قوانینی که در جهان وجود دارند به نفع سیستم حاکم  طراحی شده است به نفع بشر طراحی نشده است ژاپن کشوری است که فاکتورهای انسانی بالاترین چیزی است که به آن اهمیت میدهند و برای همین است که علم ارگونومی که رابطه انسان با صنعت است مفهوم گسترده‌ای دارد.

 

بخش اول فایل صوتی

بخش دوم فایل صوتی

بخش سوم فایل صوتی

بخش چهارم فایل صوتی

دوره ذن فصل چهارم

توضیحات متنی فایل های ضمیمه

 

دایره موفقیت NLP و دایره موفقیت ذن

قلث

در مرکز دایره ان ال پی قدرت فوق‌العاده-خواسته عمیق-ایفای نقش-رسالت-چشم انداز وجود دارد

خواسته عمیق: عمیقاً دوست داری به سمتشان حرکت کنی برایت خیلی مهم هستند.

رضایت انسانها برایت ارزش است پول که هرجور به دست آوری ارزش است؟

 ارزش را برای خودت مشخص کن.

مرکز دایره پرگار تو خیلی مهم است بنابراین آن چیزی که متفاوت خواهد کرد این است که خود فوق‌العاده را بسازیم.

خود فوق‌العاده 4 قسمت نیاز داریم:1قهرمان2عالم3جنگجو4جادوگر

قهرمان:به قدرت تصمیم گیری از نظر فلسفه ذن گفته میشود .

اگر می‌خواهیم خودمان را بهتر کنیم 4 لقب را برای خودمان در نظر بگیریم یادتون باشه در تصمیم گیری اتفاقات عجیبی می‌افتد.

عالم: شخصی است که می‌تواند یادبگیرد از کسانی که یاد گرفته مدل برداری کند. یادگیری زدایی یعنی اگر به چیزهایی که درگذشته یادگرفتی اکتفا کنی و نمی‌توانی جدا شوی باید مطالعه کنی آموزش ببینی یادگیری مداوم داشته باشی اگر نباشد مجبوری با یادگرفته ها بازی کنی.

بازی:همه چیز درزندگی بازی بدانید چون اصول و قانون دارد. مثل مسابقه (کسانی که باختند به معنای این که قدرت کمترکمتر دارند نیست) چه بسا قدرت بیشتر دارند اما بازی قانون دارد قاعده بازی را بلد نیستند که می‌بازند.

جنگ جو:قدرت دست به عمل زدن -اقدام

جادوگر: قدرت تخیل است که چه استفاده شود یا نشود در تو وجود دارد.۲سویه است اگر استفاده نشود جادوی خودت ،خودت را ازبین می برد باعث نشخوار فکری می‌شود .

اغراق به زبان با قسمت هوشیار و مدهوش خودت صحبت کن که اگر از قدرت جادو استفاده کنی رشد و قدرت بالایی پیدا می‌کنی.

 

 

 

بخش اول فایل صوتی

بخش دوم فایل صوتی

دوره ذن فصل پنجم

توضیحات متنی فایل های ضمیمه

ارزش زندگی شما چه چیزی است؟

وقتی میفهمید باگ های بزرگ خودتان را کشف می‌کنید .

با آدمهایی که ارزش یکسانی ندارید بهتر است که زمان کمتری را با آنها سپری کنید.

فراتر از ارزش بینش است چه چیزهایی برای تو ارزش است تفریح برای تو ارزش است.

تصمیم یا زندگی کن یا بمیر،یا رویایی داشته باش یا بمیر.

برای چه چیزی در این دنیا هستی.

ابوذرغفاری تا پایان عمری که زندگی کرد پیامبر به او هیچگونه مسئولیتی واگذار نکرد چون فقط ادم خوبی بود.

دنیا پر از آدم خوب اما عملکرد بد است،شما باید عملکرد خوبی داشته باشید تا رویای بزرگ پاداش خوبی برای شما  پدید بیاورد.

 

 

 

 

 

بخش اول فایل صوتی

دوره ذن فصل ششم

توضیحات متنی فایل های ضمیمه

اررشهایتان را مشخص کنید : سلامتی ،روابط،رضایت انسانها.

وقتی ارزش را مشخص میکنید ببینید ارزشهایتان را بر مبنای کدام بینش ها انتخاب میکنید

بینش برمبنای ۳چیز است:جهان بینی، درک و تخیل

اگر درزندگی به چیزهای کمی رسیده‌اید ،چون ارزشهای ناچیزی دارید.

بینش : آن چیزی که به استناد آن به جهان نگاه میکنیم ،پس می‌تواند عوض شود.عینک که به چشمانت زده‌ای و به جهان نگاه می‌کنی عمیق تر از این ها است.

بینش و رسالت رابطه نزدیکی به یکدیگر دارند.

عمیق ترین حالت بینش این است که شما انتخاب میکنید از چه ابزارهایی به جهان نگاه کنید .

رسالت این است که نقش شما در جهان هستی چه چیزی است. در اصل بینش زیر بنای رسالت است.

به همه چیز ربط پیدا میکند خانواده ،فکر، کتابهایی که می‌خوانیم .

 بینش تحت کنترل ما نیست .

جهان بینی که کالا و قدسی است، درک: شما باید درد را ببینید تا بخواهید  خودتان را تغییر بدهید ، تخیل این است که به سطح نگرش خودتان موجودیت ببخشید.

نگرش وبینش شما باید بر مبنای  جهان بینی قدسی باشد.

 

بخش اول فایل صوتی

بخش دوم فایل صوتی

دوره ذن فصل هفتم

توضیحات متنی فایل های ضمیمه

جهان بینی

دو مدل جهان بینی داریم: زندگی مقدس است(به ارزش‌های شادی و لذت توجه میکند)

زندگی کالا است:(به سود و سلطه و هدایت علاقه مند است.)

بنابراین ببینیم کدام یک را برای خودمان انتخاب میکنیم.

آیا جسارت داریم که هردورا همزمان داشته باشیم.اگر بتوانیم به هر دو با دید قدسی نگاه کنیم همه چیز عوض خواهد شد.

اگر شخصی را برای  کار در شرکت خود استخدام میکنیم تا محصولی تولید شود به دید زندگی کالا نگاه نکنیم که فقط کار کنند بلکه محصولی را تولید کنیم که ارزشمند باشد .با نگرش قدسی نگاه کنیم که فقط به حقوق خلاصه نشود بلکه پاداش های متفاوت در نظر بگیریم تا احساس خود ارزشمندی داشته باشند.

صبثبثصب

 

 

بخش اول فایل صوتی

دوره ذن فصل هشتم

توضیحات متنی فایل های ضمیمه

در جهان بینی قدسی طبیعت را یک ماشین نمی‌بینند بلکه یک موجود زنده می‌دانند.خودشان را قسمتی از طبیعت میدانند شما باید این مدلی نگاه بکنید چون ما میخوغ شادی را به جهان اضافه کنیم.

نگرش ما این است که در شاد بودن جهان نقش داشته باشیم تا سود دریافت کنیم.

اینکه ما چه احساسی به جهان میدهیم مهم است،چون جهان منتظر دریافت هدیه از ما است. ما  می‌خواهیم شادی و لذت هدیه بدهیم،تا آدمها احساس خود ارزشمندی داشته باشند یا با دیدن ما احساس بی ارزشی به آنها القا شود.

 

بخش اول فایل صوتی

دوره ذن فصل نهم

توضیحات متنی فایل های ضمیمه

شادی چیست ؟ اوج آشتی و قبول کردن تمام احساسات که درمان به وجود می آید.

شادی چیزی است که اگر به گرفتاری‌ها با دید عاشقانه نگاه نکنی -همان گرفتاری‌ها مچ تورا می‌گیرند.

شادی یعنی  یک قسمت از وجودت به نام غم هم وجود دارد که بخشی از خود تو است.

مخالف صددرصد مثبت اندیشی و همچنین منفی اندیشی هستم،من خردمندی را برای خودم توشه راه قرار میدهم .

چون معتقدم فرد خردمند دغدغه مند است . دغدغه نارضایتی مثبت وخلاق است.

انسان بی خرد می‌تواند گلایه کند که همه چیز گران شده است اما انسان خردمند که نارضایتی خلاق دارد می‌گوید همه چیز گران شده است،باید ببینیم فرصتهای آن چیست.

چه کاری انجام بدهیم تا آدمها شاد باشند که اگر قیمت‌ هم چیز بالا رفته است چه کارمتفاوتی باشد که ارزش و قیمت انسانها هم بالا برود . خردمند اهل تفکر است.

جهان بر مبنای احساس تو،به تو امتیاز می‌دهد و احساس الزاماً توهم نیست،تدبر است.تو هر چه هستی مطلق نیستی.

تو درحال تبدیل شدن هستی ،نه تبخیر شدن.

غم، چالش هایی که به وجود می‌آید قسمتی از وجود شما است تا با آنها به صلح برسید.

 

 

 

 

بخش اول فایل صوتی

دوره ذن فصل دهم

توضیحات متنی فایل های ضمیمه

دیدگاه زندگی کالا دو مورد وجود دارد

اقتصاد مبتنی بر سود شخصی

فناوری انسان علیه طبیعت

تکلیف خودمان را مشخص کنیم جهان بینی خودمان را درست کنیم یک انسان قدسی شادی و لذت را به جهان اضافه میکند .

 در زندگی چه چیزهایی برایمان ارزش است پول یا  سلطه کردن دیگران است .

سثقبسثب

بخش اول فایل صوتی

دوره ذن فصل یازدهم

توضیحات متنی فایل های ضمیمه

قسمت دوم بینش درک است که دو مسئله وجود دارد خرد و صبوری.

درک یعنی دیدن یک رویداد و به فکر رفتن پیرامون آن موضوع است هران چیزی که شما برداشت می‌کنید .

برای اینکه بتوانیم درک بکنیم باید خرد و وصبر را داشته باشیم .

خرد : دانش شخصی است که ما از طریق تجربه و ترجمه خودمان به ان رسیده‌ایم .

یعنی اتصالیت تمام،به تمامیت خودمان.

خرد یعنی در درون خودت بین احساس،منطق و هیجان تمام احساسات انباشته شده یک نخ تسبیح پیدا کنی که اینها را درکنار یکدیگر بگذاری و نباید اجازه بدهی مجزا از هم باشند .

ادم خردمند رفتارهای هیجان مدار را به رفتار منطقی پیوند می‌زند.

اگر میخواهی یک انسان قوی و قدرتمند باشی باید بدانی تو از جهان واقعیت را نمیبینی در اصل جهان تعریف شده رو دریافت میکنی.

جهان فراتر از تمام درکهای بشریت است.

اما مسئله اساسی این است که تصمیمات ما بر مبنای واقعیت جهان هستی نیست-به معنای درک ما از جهان هستی است.

ما زمانی یک انسان خردمند می‌شویم که درکها و خرد گسترش پیدا کند.

11

بخش اول فایل صوتی

بخش دوم فایل صوتی

دوره ذن فصل دوازدهم

توضیحات متنی فایل های ضمیمه

قدرت نگاه کردن عاشقانه به مشکلات را یاد بگیرید .

یک گرفتاری می‌تواند خیر و رحمت عجیبی برای ما به وجود آورد.

در چین هراتفاق بدی که رخ میدهد نمی‌گویند وای بدبخت شدیم میگویند فرصتش کجاست.

جهت مهم تر از هدف است جهت دو شخص متفاوت انسانیت است اما هدف آنها یکی ساختن زمین کشاورزی است و هدف دیگری ساختن مغز انسانهاست.

تخیل :بینش هدفمند-عمل با قدرت شکل دادن به تصاویر ذهنی با استفاده از آنچه در عمل موجود نیست.

یک فلسفه شرقی: برخی از انسانها مستعد دریافت الهام‌های ناگهانی هستند،برخی پس از اندیشه کند و آرام به نتیجه می‌رسند.

اما هردو می‌رسند

کار ما این است که در مسیرش باشیم .

کارتخیل این است که آگاهی داشته باشیم.انچه در جهان موجود نیست تو قرار است موجود کنی.تخیل تو آماده موجودیت بخشیدن است.

کار اصلی تو این است که بر روی جهان بگردی همه جای جهان را ببینی تا تخیل تو آماده شود .به کوه ،جنگل،ابر،اسمان و درخت نگاه کنید تا هارمونی طبیعت را پیدا کنید.

ثبصثب

بخش اول فایل صوتی

بخش دوم فایل صوتی