دوره فانكشنال(عملكرد)

هدف از این دوره 1- تمرین تمرکز در زمان حال بزرگترین مشکل بشر دقیقا مثلا وقتی ناهار میخورد در ذهنش…

2,000,000 تومان

دوره مسئله باور

در اين دوره ارزشمند با مباحث زير به خوبي آشنا ميشويد باورها چگونه ساخته ميشوند؟باورها چگونه كار ميكنند؟چگونه ميتوان از…

2,000,000 تومان