3 2

در اين بخش از سايت تلاش ميكنيم تا با آموزش مهارت هاي nlp به نوجوانها از آنها رهبران آينده دار بسازيم، ما در NLPIST معتقديم ابزار و تكنيك هاي ان ال پي ميتواند نظام يادگيري و حتي بكارگيري نوجوانها را متحول نمايد. لذا با اختصاص بخش خاصي به نوجوانها ميكوشيم تا

١- خود نوجوانها را آماده كرده و برنامه ريزي كنيم.

٢- تلاش كنيم تا افراد مرتبط به نوجوان را مثل دبيران ، پدران، مادران را آموزش دهيم تا بدانند چگونه ياد بدهند تا آنها ياد بگيرند.

ویژگی های یک فرد ایده آل
نوامبر 22, 2021
ویژگی های یک فرد ایده آل IQ[1] + EQ[2] + PQ[3] + SQ[4] + AQ[5]...
چجوری با ان ال پی از گوشیم کمتر استفاده کنم
نوامبر 17, 2021
چجوری با ان ال پی از گوشیم کمتر استفاده کنم :یکی از موضوعاتی که اخیرا...