1 2

از جمله مهمترين مهارت هاي مورد نياز در دنياي پر تحول ما، مهارت هاي رهبري است.
اما رهبري چيست؟
رهبر كيست؟
آيا ميتوان قابليت هاي رهبري را ايجاد كرد؟
آيا رهبري اكتسابي است يا خير و اشخاص با آن متولد ميشوند؟
بسياري از مطالب درباره ي رهبري به ويژگي هاي رهبران برجسته توجه داشته است اما اين ويژگي ها اغلب كلي تر و عمومي تر از آن هستند كه كسي بخواهد از آنها براي افزايش قابليت ها و توانمندي هاي رهبري خود استفاده كند مثلا اگر بگوييم رهبران برجسته، خوشبين و الهام بخش هستند، به رشد كسي كه ميخواهد در حرفه مديريت و رهبري ، پيشرفت كند كمك نكرده ايم.
از اهداف اين بخش از سايت فراهم آوردن الگوها و اصول و مهارت هايي است كه در NLP تدريس و از رهبران موفق مدلبرداري شده است تا با تمرين اين تكنيك ها و ابزارها، رهبري را به عنوان يك مهارت توسعه دهد.

می 1, 2024
تمثیل نهنگ حکایتی که میخوانید برخی از شاخص های بالقوه الگوی جدید رهبری و مدیریت...
ویژگی های یک فرد ایده آل
نوامبر 22, 2021
ویژگی های یک فرد ایده آل IQ[1] + EQ[2] + PQ[3] + SQ[4] + AQ[5]...
unnamed
نوامبر 17, 2020
ان ال پی در تبلیغات و بازاریابی شرکت ها و برندهای مطرح جهان ان ال...
ان.ال.پی و سلبریتی ها و افراد شناخته شده جهان
نوامبر 16, 2020

ان ال پی و افراد موفق و شناخته شده در جهان | (NLP) | قویتر افراد کسانی هستند که موج سواری را بر روی ناآرام ترین امواج یاد میگیرند و در این زمانها  بهترین نسخه خود را ارایه میدهند.