نتایج کارورزان TMB

می 13, 2018
ژیلا صمدی - TMB students results

خانم ژیلا صمدی

میزان تحول: ۲۲ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
می 13, 2018
یگانه صرافی نژاد - TMB students results

خانم یگانه صرافی نژاد

میزان تحول: ۱۴ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
می 13, 2018
طاهره سنجرانی - TMB students results

خانم طاهره سنجرانی

میزان تحول: ۸ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
می 13, 2018
خانم روشنک بردبار - TMB students results

خانم روشنک بردبار

میزان تحول: ۱۶ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
می 13, 2018
مژگان کوهی - TMB students results

خانم مژگان کوهی

میزان تحول: ۲۱ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
می 13, 2018
محمدرضا عزتی - TMB students results

آقای محمدرضا عزتی

میزان تحول: ۲۳ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
می 13, 2018
مریم سیدمیرزا - TMB students results

خانم مریم سیدمیرزا

میزان تحول ۱۴ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
می 13, 2018
اشرف موسوی - TMB students results

خانم اشرف موسوی

میزان تحول: ۸٫۵ کیلوگرم (در ادامه، سخنان او را بشنوید …)
می 13, 2018
آسیه رضایی - TMB students results

خانم آسیه رضایی

میزان تحول: ۱۴ کیلوگرم (در ادامه، سخنان او را بشنوید …)
می 12, 2018
لیلا جلیل دهقان - TMB students results

خانم لیلا جلیل دهقان

میزان تحول: ۶ کیلوگرم و ۱۰ سانتیمتر در سایز
می 12, 2018
زهره تنهادوست - TMB students results

خانم زهره تنهادوست

میزان تحول: ۶ کیلوگرم
می 12, 2018
سینا کریمی - TMB students results

آقای سینا کریمی

میزان تحول: ۱۶ کیلوگرم
FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.
بزن بریم!
T M B
فوق العاده س!
در اتفاقات جالب و هیجان انگیز TMB همراه ما باشید!