Group 2143
فتعفغعت

حدود 18 سال پیش با NLP آشنا شدم و این آشنایی منجر به موفقیت های چشمگیر من شد.یادم هست روز اول که کلمه NLP را شنیدم فکر کردم این روشی برای شکستن اجسام سخت است.شاید به خاطر این بود که مقاله NLP را در مجله سیاه مطالعه کردم.مقاله ای که منجر به تماس تلفنی من شد و آن تماس زندگی من را متحول نمود.NLP از احمد نوری به شدت خجالتی یک نویسنده و سخنران با موقعیت کشوری و به زودی فرا ملی ساخت.NLP به من کمک کرد تا حتی تحصیلات خودم را در رشته علوم ارتباطات و مدیریت ادامه دهم.NLP به من کمک کرد تا عزت نفس فراموش شده خودم را دوباره بازیابی کنم.

3 1

حدود 18 سال پیش با NLP آشنا شدم و این آشنایی منجر به موفقیت های چشمگیر من شد.یادم هست روز اول که کلمه NLP را شنیدم فکر کردم این روشی برای شکستن اجسام سخت است.شاید به خاطر این بود که مقاله NLP را در مجله سیاه مطالعه کردم.مقاله ای که منجر به تماس تلفنی من شد و آن تماس زندگی من را متحول نمود.NLP از احمد نوری به شدت خجالتی یک نویسنده و سخنران با موقعیت کشوری و به زودی فرا ملی ساخت.NLP به من کمک کرد تا حتی تحصیلات خودم را در رشته علوم ارتباطات و مدیریت ادامه دهم.NLP به من کمک کرد تا عزت نفس فراموش شده خودم را دوباره بازیابی کنم.

فصل اول

فصل اول

اصول کلی NLP و پیش فرض ها
presuppositions

فصل دوم

فصل دوم

اهداف بزرگ ، باورنکردنی و عالی
hunge unbelievable good golals(HUGGS)

فصل سوم

فصل سوم

سطوح یادگیری
learning levels

فصل چهارم

فصل چهارم

ارتباط موثر
Rapport

فصل پنجم

فصل پنجم

حواس پنجگانه و سیستم vako

پکیج NLP COACHING

قیمت اصلی3800000
790،000 تخفیف تکرار نشدنی
  • آیتم لیست 1#