درباره آکادمی ان ال پیست ایران

من احمد نوری در تابستان 1399 آکادمی NlPIST را به عنوان یک ساختار مرجع برای فراهم آوردن فرصتی جهت آموزش کامل NLP ایجاد کردم. (البته در گذشته مرکز NLP متعلق به من بود و من از سال 1382 به صورت حرفه ای NLP را یاد میگیرم و یاد میدهم.).

در این مسیر مهندس مینا گنجعلی به عنوان هماهنگ کننده آکادمی به من کمک کرد تا با کیفیت ترین مهارت های کلیدی NLP و جدیدترین پیشرفت ها را در این زمینه فراهم سازیم و امروز آکادمی NLPIST یکی از مشهورترین و مورد احترام ترین سازمان آموزش NLP در ایران میباشد.

چشم انداز آکادمی NLPIST ایران

خلق جهانی که افراد آن،مدل های متعالی ،توانایی ها و انگیزه های فراوانی دارند و خود را در خدمت سیستم بزرگتری مثل خانواده ،جامعه،حرفه و محیط زیست قرار میدهند.

ما در حال ساخت جهانی هستیم که از افراد توانمند، نوآور و خردمند تشکیل شده است به طوری که به صورت هماهنگ و با هدفی سبز وارد عمل میشوند تا از ارزش شخصی خود و کره زمین حمایت کنند.

رسالت آکادمی NLPIST ایران

توسعه و حمایت از مربیان و تمام کارورزان و رهبران که مهارت ها و ابزارهای NLP را گسترش میدهند و تلاش میکنند که از طریق ابزارها و تکنیک ها صلح و مهربانی را با همه به اشتراک بگذارند.

خواسته عمیق آکادمی NLPIST ایران

تبدیل شدن به یک مرکز مرجع مهم و پایه، برای رهبری و توسعه ابزارهای NLP در شاخه ها و رشته های متعدد مانند رهبری،سلامت،کوچینگ،آموزش،ارتباطات و غیره

نقش آکادمی NLPIST ایران

یک مدرسه تخصصی که NLP را به صورت جامع و منسجم و با رویکردی فلسفی و به صورت منحصر به فرد از طریق استراتژی ها و ابزارهای ضروری به تمام کسانی که پتانسیل جهانی شدن را دارند آموزش و مشاوره بدهد.

مهمترین نقش ما آموزش ابزارهای بسیار کاربردی NLP به رهبران آینده یعنی نوجوانهاست.