هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

یادداشت ها

احمد نوری

مدیریت بر آینده

آینده آن چیزی است که باید آن را ساخت! این حقیقتی است که آگاهی بر آن بر هر انسانی پوشیده نیست.