کارگاه های حضوری

تمرین را آغاز کنید ...

کارگاه های در حال برگزاری

خرداد ۴, ۱۳۹۷
احمد نوری - ترنم

کارگاه تخصصی ترنم

دوستان قدرتمندم، سلام! آیا تا به حال به این مساله فکر کرده اید که چرا در مورد سن بالا تصورات اشتباهی داریم! آیا درست است که […]
تمرین را آغاز کنید ...

کارگاه های برگزار شده

خرداد ۴, ۱۳۹۷
احمد نوری - ترنم

کارگاه تخصصی ترنم

دوستان قدرتمندم، سلام! آیا تا به حال به این مساله فکر کرده اید که چرا در مورد سن بالا تصورات اشتباهی داریم! آیا درست است که […]