هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بهترين استاد ان ال پي ايران

چند نمونه از مدل های تغییر در ان ال پی از زبان بهترين استاد ان ال پي ايران

چند نمونه از مدل های تغییر در ان ال پی از زبان بهترين استاد ان ال پي ايران (احمد نوری)

ان ال پی علمی است که به دنبال شناخت مکانیزم های عصبی و مغزی و تاثیرات آن بر باورها و رفتارهای انسانی است که در نهایت منجر به تغییر و بهبود شرایط و وضعیت زندگی فرد می شود.

در این مقاله به ذکر چند مدل که ان ال پی از آن در راستای تغییر زندگی و شخصیت و رفتار فرد، بهره می برد، خواهیم پرداخت و شرحی مختصر نیز از هر مدل ارائه می دهیم تا فهم آن برای خواننده آسان تر شود.

فراتر از واقعیت

برداشت های ما در مورد هر چیزی براساس باورهایی شکل می گیرد که در طول زندگی در مورد آن مسئله کسب کرده ایم. اگر ما در تمام طول زندگی خود با شکست و بدشانسی مواجه شده ایم، برداشت ما از زندگی نیز براساس باوری است که همه چیز را سیاه می بیند و اعتقاد دارد که زندگی چیزی جز شکست های متعدد و حرکت از یک شکست به سوی شکست بعدی نیست. 

هدف تکنیک «فراتر از واقعیت» ایجاد تغییر در چنین مدل هایی است که نوع نگاه ما به رویدادها را شکل می دهد. یک رویداد واحد برای افراد مختلف یکسان نیست و براساس باوری که نسبت به آن دارند، برداشت هر فرد با دیگری متفاوت است. حال چرا باورها و برداشت های ما مهم و حیاتی هستند؟
باورها و برداشت های ما از آن جهت دارای اهمیت هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار ما تاثیر گذاشته و به آن شکل و جهت می دهند. در علم ان ال پی متخصصان سعی بر آن دارند تا این تصاویر ذهنی و برداشت ها را تغییر دهند تا زندگی فرد مراجعه کنند به کیفیت مطلوب رسیده و تحولات لازم را تجربه کند.

برای تغییر این تصویر ذهنی لازم است به متخصص ان ال پی مراجعه کرد تا با کمک تصاویر، تصاویر ذهنی مراجعه کننده را دگرگون سازد و باوری جدید ایجاد کند، تاکید به مراجعه به متخصص از آن جهت است که امکان دارد اثر تصویر تغییر یافته از تصویر اصلی منفی تر باشد و تنها متخصص    می تواند با نهایت دقت این امر را انجام دهد.

هر تصویر یکسری ویژگی هایی دارد که به ما برای ایجاد تغییر کمک می کند. برخی از این مشخصه ها به صورت زیر است:
اندازه تصویر؛
فاصله تا تصویر
رنگی یا سیاه و سفید بودن تصویر؛
زاویه دید؛
مسطح بودن یا چند بعدی بودن تصویر؛
باصدا یا بی صدا بودن تصویر؛
روشنایی (نور) تصویر؛
دید بیرونی یا دید درونی.

فراتر از واقعیت

برداشت های ما در مورد هر چیزی براساس باورهایی شکل می گیرد که در طول زندگی در مورد آن مسئله کسب کرده ایم. اگر ما در تمام طول زندگی خود با شکست و بدشانسی مواجه شده ایم، برداشت ما از زندگی نیز براساس باوری است که همه چیز را سیاه می بیند و اعتقاد دارد که زندگی چیزی جز شکست های متعدد و حرکت از یک شکست به سوی شکست بعدی نیست. 

هدف تکنیک «فراتر از واقعیت» ایجاد تغییر در چنین مدل هایی است که نوع نگاه ما به رویدادها را شکل می دهد. یک رویداد واحد برای افراد مختلف یکسان نیست و براساس باوری که نسبت به آن دارند، برداشت هر فرد با دیگری متفاوت است. حال چرا باورها و برداشت های ما مهم و حیاتی هستند؟
باورها و برداشت های ما از آن جهت دارای اهمیت هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار ما تاثیر گذاشته و به آن شکل و جهت می دهند. در علم ان ال پی متخصصان سعی بر آن دارند تا این تصاویر ذهنی و برداشت ها را تغییر دهند تا زندگی فرد مراجعه کنند به کیفیت مطلوب رسیده و تحولات لازم را تجربه کند.

برای تغییر این تصویر ذهنی لازم است به متخصص ان ال پی مراجعه کرد تا با کمک تصاویر، تصاویر ذهنی مراجعه کننده را دگرگون سازد و باوری جدید ایجاد کند، تاکید به مراجعه به متخصص از آن جهت است که امکان دارد اثر تصویر تغییر یافته از تصویر اصلی منفی تر باشد و تنها متخصص    می تواند با نهایت دقت این امر را انجام دهد.

هر تصویر یکسری ویژگی هایی دارد که به ما برای ایجاد تغییر کمک می کند. برخی از این مشخصه ها به صورت زیر است:
اندازه تصویر؛
فاصله تا تصویر
رنگی یا سیاه و سفید بودن تصویر؛
زاویه دید؛
مسطح بودن یا چند بعدی بودن تصویر؛
باصدا یا بی صدا بودن تصویر؛
روشنایی (نور) تصویر؛
دید بیرونی یا دید درونی.

چند نمونه از مدل های تغییر در ان ال پی از زبان بهترين استاد ان ال پي ايران

آنکراژها Ancrage

«آنکراژ» یا «آنکرینگ» از نظر لغوی به معنای لنگراندازی است. واژه آنکراژ یا لنگراندازی از آنجایی شکل گرفت که وقتی یک کشتی برای توقف در دریا لنگر می اندازد، لنگر در ته دریا حرکت میکند تا در پشت یک سنگ گیر کند و سبب توقف کشتی و حرکت نکردن آن کشتی شود.

این روش را ریچارد بندلر ابداع کرد. آنکراژ به سوژه امکان این را می دهد که از منابع درونی خود برای از بین بردن یک وضعیت اضطراب (استرس) استفاده کند. علم ان ال پی بر این باور است که انسان ها برای حل مسائل خود دارای ذخائر راه حل هستند، این به این معناست که هر انسانی اگر بخواهد، قادر است با انجام کارهایی در درون خود تغییراتی را که مایل است، ایجاد کند. 

به عنوان مثال اگر شخصی با درس ریاضی مشکل داشته و مکررا در آن شکست می خورد، به اولین نکته ای که باید پرداخت وضعیت روانی و ذهنی او نسبت به موضوع است. اگر قرار است این شخص در درس ریاضی موفق شود، لازم است اتفاقاتی در درون این شخص رخ دهد تا بتواند پیشرفت کند؛ پس راه حل در درون هر فرد وجود دارد.

 وقتی یک فرد با درس ریاضی مشکل دارد باید نحقیق کرد که در زمان فکر کردن به درس ریاضی و یا حل کردن مسائل ریاضی چه تصویری در ذهن او نقش می بندد و ضمیر ناخودآگاهش چه پیام های درونی ای دریافت می کند تا با روش های موجود در علم ان ال پی و عملکرد درونی وی بتوان مسئله را حل کرد تا فرد با علاقه و انگیزه فوق العاده به مطالعه ریاضی بپردازد.
در تکنیک آنکراژ ما با شیوه های خاصی که در ان ال پی فرا می گیریم، به منابع مثبتی که از یاد رفته اند دست پیدا می کنیم و از آن ها برای تغییر در وضعیت روحی مانند افسردگی استفاده می کنیم.

تکنیک آنکراژ به شیوه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد و برای در دسترس بودن آن ها از محرک هایی به نام «استی مولوس» استفاده می کنیم.

بعضی اوقات یک رایحه، یک عطر، بوی یک غذا و یا هر محرک دیگری ما را به درون خاطراتی که فکر می کردیم از یادمان رفته، می کشاند و آن ها را مثل روز اول واضح و شفاف در برابر دیدگان ما به نمایش درمی آورد گویی آها را دوباره زیسته ایم. در چنین شرایطی آن رایحه همان محرک یا استی مولوس است که دسترسی ما را به خاطره مورد نظر آسان می کند.

حلقه اعلی Cercle d’exelence

تکنیکی است که با استفاده از برخی منابع به ما کمک می کند تا در هر وضعیتی شرایط روحی خود را به سمت بهبودی و بهتر شدن تغییر دهیم. برای رسیدن به این هدف به شکل زیر باید عمل کرد:

an introduction to natural language processing with python for seos 5f3519eeb8368


انتخاب یکی از خاطرات خوب خود
ایستادن و تجسمِ یک حلقه در یک قدمی خود که عرض آن به اندازه شانه هایتان باشد
فرض کردن درونِ حلقه به رنگ آبی
فکر کردن به یک خاطره خوب و احساس کردن خود در آن خاطر به صورت کامل
قدم نهادن در این حلقه زمانی که به اوج خاطره خوبتان رسیدید
تصور اینکه حلقه بالا می آید و مانند یک استوانه شما را در بر می گیرد آن هم زمانی به این خاطره خوب فکر می کنید
تصور اینکه نور آبی رنگی در درون استوانه تمام وجود شما را دربرگرفته است
بیرون آمدن از حلقه
انجام آن به تعداد 6 بار

مدرس دوره های nlp احمد نوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
سلام دوست قدرتمند!
میتوانید سوال خود را در WhatsApp از ما بپرسید